Oriëntatie

Oriëntatiecircuit

orientatieplekSommige mensen weten (nog) niet waar hun passie ligt en ondervinden daarnaast en daarom vaak motivatieproblemen met betrekking tot werk. Deze mensen stappen in een oriëntatiecircuit en worden begeleid in de keuze voor een ontwikkeltraject naar structureel (betaald) werk of een gerichte opleiding.

Het oriëntatiecircuit start met een grondige scan op competenties, potentieel en ambitie/passie. Deze scan brengt alle belangrijke competenties in beeld, geeft het groeipotentieel hierin aan en maakt een gewogen match met succespercentage voor zowel opleiding als beroep. De scan wordt gebruikt als basis om het gepaste circuit met iemand te bepalen. Naarmate de oriënteerder een duidelijk beeld voor zichzelf heeft (dat H3Works het heeft, helpt niet bij iemands intrinsieke motivatie), zal het circuit meer een trechterwerking hebben.

womanfreeMen blijft net zo lang oriënteerder als nodig is om vanuit een intrinsieke motivatie te kiezen voor een persoonlijk ontwikkeltraject. Zodra zij hun ontwikkeltraject hebben gekozen, schakelen zij naar een specifieke richting en gaan ze die vorm geven door bijvoorbeeld gerichte competenties te leren die nodig zijn voor een bepaalde functie. Dit kan concreet betekenen dat iemand een gerichte BBL-opleiding start, terwijl het praktijkgedeelte wordt uitgevoerd binnen H3Works of bij een vooraf bepaalde externe stageplek. Ook hier blijft diegene onder begeleiding van H3Works en/of een begeleider ter plekke.

orientatiecircuitVormen van ondersteuning tijdens het oriëntatiecircuit