Werken & Leren

Beschermd en lerend werken op een(bijna) leer/werkplek

Voor alle mensen die in de maatschappij aan het werk willen, is het van belang dat zij een goede aansluiting op de arbeidsmarkt hebben of krijgen.
Deze aansluiting krijgen ze onder andere door het zich eigen maken van de basis werknemersvaardigheden zoals: op tijd komen, een regelmatig dagritme hebben, met collega’s kunnen omgaan, weten wat er in een arbeidsmatige omgeving van ze wordt verwacht en een eenvoudige planning kunnen maken.

H3Works biedt hiervoor (beschermde) Entree en BORIS® leer/werkplekken op meerdere gebieden aan.

Entree leer/werkplek
Voor een reguliere Entree (MBO-1) leer/werkplek biedt H3Works plekken voor:

  • Assistent bouwen, wonen en onderhoud
  • Assistent installatie- en constructietechniek

BORIS® leer/werkplek
Niet alle mensen houden zich staande op een reguliere Entree-stage of de hele opleiding en hebben een extra steuntje in de rug nodig. Ze krijgen het niet zo maar voor elkaar om een MBO-diploma te halen. Waar deze mensen vandaan komen, is niet zo belangrijk. Sommigen komen van het VSO of Praktijkonderwijs (Pro) en anderen hebben misschien al een langere geschiedenis achter zich en zijn op een of andere manier onderweg vastgelopen.

H3Works biedt deze mensen een “bijna leer/werkplek” (BLP) aan waar zij in een kleinschalige, beschermde omgeving worden voorbereid op een (betaalde) leer/werkplek in de branche waar zij graag zouden werken.
Het verschil met een reguliere leer/werkplek is de kleinschaligheid, persoonlijke (psychische) begeleiding en het beschermd karakter. Denk bij dit laatste aan o.a. minder tijds – en werkdruk.

Deze zogenoemde BLP’s leiden naar een Entree-stage of een branche-erkende praktijkverklaring met behulp van de BORIS®-aanpak.

Beoordelen op MBO-werkprocessen
H3Works heeft een gecertificeerd Praktijkbegeleider+ aan boord en mag mensen beoordelen op officiële MBO-werkprocessen. Op deze manier kan men op meerdere werkprocessen worden beoordeeld en daar uiteindelijk een branche-erkende praktijkverklaring voor krijgen. Deze verklaring vergroot de kans dat iemand zonder een volledig MBO-diploma toch een kans maakt op de arbeidsmarkt.

Een aantal voordelen van leren/werken bij H3Works:

  • Leren werken volgens MBO-werkprocessen (sluit dus beter aan op BBL/BOL-opleidingen);
  • Kleinschalige omgeving waar vergissingen normaal zijn en het accent ligt op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen;
  • Psychische begeleiding als men tegen persoonlijke beperkingen in een arbeidssituatie aanloopt;
  • Iedereen mag zichzelf zijn.

Neem gerust contact op bij vragen over specifieke leer/werkplekken en BORIS.