Ondernemen

Ondernemen in de Energiefabriek

Binnen H3Works opereert het initiatief De Energiefabriek. Dit is een virtuele fabriek waarin werkwillenden die graag met hun passie of talent aan de slag  willen als (deels zelfstandig) ondernemer maar dit in de huidige maatschappij niet voor elkaar krijgen. De redenen waarom dit niet lukt, kunnen divers van aard zijn. Of het de mensen nu aan goede coaching of begeleiding ontbreekt of een zelfbeeld dat niet meewerkt, in een veilige en respectvolle omgeving met inspirators lukt dat vaak beter en mag iedereen zijn wie hij is. Als coöperatief ondernemer hoef je trouwens geen administratie bij te houden, wat op zich al een grote drempel wegneemt.
De wederzijdse inspiratie, het gevoel van vrijheid en en de merkbare mogelijkheden die een collectief als de Energiefabriek biedt, zorgen er voor dat er dagelijks energie wordt opgewekt en met elkaar wordt gedeeld.

Uiteindelijk is ieders levensdoel gelukkig te zijn.

levensdoel

Hoe werkt het?

Werkwillende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, sluiten zich aan en kiezen voor één van de volgende posities in de Energiefabriek:

  • Zelfstandig ondernemen met ondersteuning en met behoud van uitkering
  • Ontwikkelen van vaardigheden om uit te stromen naar betaald werk
  • Inspireren van anderen en de werking van de gemeenschap ondersteunen

Tijdens de intake (noem het maar een sollicitatiegesprek), wordt besproken welke ontwikkelingsstappen er nodig zijn om het einddoel te halen.
Naast het bepalen wat de potentieel deelnemer nodig heeft, wordt deze ook gewezen op de coöperatie- en inspiratiecultuur die er in de Energiefabriek heerst. Het is een werkgemeenschap en dat houdt onder andere in dat iedereen zijn kennis, ervaring, netwerk en andere middelen met iedereen deelt. Samen groeien is één van de uitgangspunten.

De nieuwe deelnemer krijgt op meerdere vlakken ondersteuning om zijn/haar werkplek te creëren en H3Works neemt contact op met de begeleider en/of uitkerende instantie om te zorgen dat er zo’n optimaal mogelijke situatie en samenwerking met deze partijen wordt gerealiseerd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het vervallen van de sollicitatieplicht of deelnameplicht aan gemeentelijke re-integratie – en activeringstrajecten.

De opbrengst van producten die een deelnemer binnen de Energiefabriek produceert, vloeit voor een gedeelte terug naar de fabriek om de werking te financieren. Een ander gedeelte vloeit terug naar de deelnemer en wordt opgesplitst in een deel winst en een deel reservering voor materiaalkosten en opleidingskosten.
Verdeelsleutels worden individueel vastgesteld en zijn van meerdere factoren afhankelijk.

Meer weten over de (financiële kant van de) Energiefabriek? Neem gerust contact op of kom gewoon een kop koffie of thee drinken tijdens de openingstijden om te zien wat er allemaal gebeurt.