Oriëntatie

Oriëntatiecircuit
orientatieplekSommige mensen weten (nog) niet waar hun passie ligt en ondervinden daarnaast en daarom vaak motivatieproblemen met betrekking tot werk en/of opleiding. Soms zijn er dingen in iemands leven gebeurd die iets met het zelfbeeld doen. Onzekerheid en een laag zelfbeeld zijn enkele belangrijke factoren die zorgen dat iemand niet goed weet wat hij wil en kan.
Deze mensen stappen in een oriëntatiecircuit en worden begeleid in de keuze voor een ontwikkeltraject naar structureel (betaald) werk of een gerichte opleiding die ze vanuit zelfbewustzijn hebben gekozen.

Het oriëntatiecircuit start met een grondige scan op competenties, potentieel en ambitie/passie. Deze scan brengt alle belangrijke competenties in beeld, geeft het groeipotentieel hierin aan en maakt een gewogen match met succespercentage voor zowel opleiding als beroep. De scan wordt gebruikt als basis om het gepaste circuit met iemand te bepalen. Naarmate de oriënteerder een duidelijk beeld voor zichzelf heeft (dat H3Works het heeft, helpt niet bij iemands intrinsieke motivatie), zal het circuit meer een trechterwerking hebben. Het Loopbaan+ circuit wordt verder ondersteund door de nodige psychische ondersteuning.

Ikigai
Een van de modellen die door H3Works wordt gebruikt tijdens een Loopbaan+ traject, is het Ikigai-model.
Dit principe komt van origine uit Japan en is gebaseerd op zingeving en flow in ons leven.
Het woord Ikigai staat letterlijk voor “de reden waarom je jouw bed uit komt”.
H3Works helpt mensen hun Ikigai te vinden door ze bewust te laten worden van de manier waarop ze hun talenten, vaardigheden  en competenties willen inzetten (in een beroepsmatige omgeving).
Alleen maar doen waar we goed in zijn, maakt iemand nog niet gelukkig en zorgt dat men blijft zoeken naar zingeving.

womanfreeZelfbewuste keuze
Men blijft net zo lang oriënteerder als nodig is om vanuit een intrinsieke motivatie te kiezen voor een persoonlijk ontwikkeltraject. Zodra zij hun ontwikkeltraject hebben gekozen, schakelen zij naar een specifieke richting en gaan ze die vorm geven door bijvoorbeeld gerichte competenties te leren die nodig zijn voor een bepaalde functie. Dit kan concreet betekenen dat iemand bijvoorbeeld een gerichte BBL-opleiding start, via H3Works de nodige basisvaardigheden leert of gelijk doorstroomt naar een vooraf bepaalde externe stageplek.

orientatiecircuitVormen van ondersteuning tijdens het oriëntatiecircuit