Werkervaring

werkervaring1De mensen met een werkervaringsplek wordt een traject van zes maanden geboden (indien nodig, met nader te bepalen verlenging), waarin ze aan de hand van een TOP (Talent Ontwikkelings Plan) begeleid worden in arbeidsvaardigheden, persoonlijke vaardigheden en sociale vaardigheden. Er worden meerdere soorten coaching aangeboden.
Door de deelnemers vanuit de zorgkant én de participatiekant hulp te bieden en begeleiden, leidt dit tot een duurzamer resultaat en minder terugval.

Toeleiding naar een duurzame baan wordt gerealiseerd ictscreen1door mee te werken in de opdrachten die H3Works aanneemt, via detachering, snuffelstages, proefplaatsingen bij ons netwerk van sociaal ondernemers of door mee te lopen met de parttime ondernemers of begeleiders in het pand. Daarnaast volgt uit de intakeprocedure welke begeleiding, cursussen of workshops iemand nodig heeft om goed beslagen de arbeidsmarkt op te gaan.

bouw1De opdrachten die H3Works aanneemt, zijn divers van aard en helpen altijd om de nodige arbeidsvaardigheden op te doen, een werkritme te krijgen en uit te vinden op welke gebieden van het arbeidsproces iemand vastloopt en ondersteuning nodig heeft.
Detachering (langere duur), snuffelstage (enkel dagen/weken) en proefplaatsingen worden altijd begeleid vanuit H3Works en/of het bedrijf waar men wordt geplaatst.

Ook een werkervaringsplek begint met een grondige scan op competenties, potentieel en ambitie/passie. Deze scan brengt alle belangrijke competenties in beeld, geeft het groeipotentieel hierin aan en maakt een gewogen match met succespercentage voor zowel opleiding als beroep.